our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Zasebni sektor

Zajetne globe, omadeževan ugled in zaporne kazni: nedavni škandali dokazujejo, da korupcija v poslu ne prinese vedno dobička. A vendar je podkupovanje v zasebnem sektorju močno razširjeno.

Večkrat lahko slišimo kako sistemska korupcija v državnih podjetjih hromi zasebni sektor, vendar pa gre za obojestranski proces. Škodljivi korupcijski vplivi izvirajo tudi iz zasebnih podjetij. Čeprav izkrivlja trg in ustvarja nelojalno konkurenco, je podkupovanje vsakdanja praksa mnogih zasebnih podjetij. Le-ta podkupujejo vladne uradnike z namenom zmage na javnih razpisih, zlorabljajo luknje v zakonih ter skušajo nelegalno vplivati na odločitve v različnih javnih sektorjih, npr. v zdravstvu in energetiki. Interesom davkoplačevalcev torej škoduje tudi korupcija v zasebnem sektorju.

Slovenija je država z majhnim gospodarstvom, v katerem se ekonomski subjekti in predvsem veliki ig­ralci (predsedniki upravnih odborov, vodilni v okviru državne uprave itd.) poznajo in tako izrabljajo in zlorabljajo medsebojne povezave in navezave.Precej možnosti za zlorabe zato obstaja v poslih medjavnim in zasebnim sektorjem, med problematična področja pa spadajo še neučinkovita državna birokracija, neprožen trg dela ter prevelika obdavčenost.

Leta 2013 smo postali celo svetovni rekorderji v razširjenosti korupcije in podkupovanja v gospodarstvu, saj je kar 96 % menedžerjev podkupovanje označilo kot nekaj običajnega v svojem poslovanju.

Poleg tega vzpostavljanje mehanizmov integritete ni vključeno med prednostne naloge slovenskih podjetij. Tako kljub strogi zakonodaji v zasebnem sektorju prihaja do pre­var v računovodskih izkazih in poročilih. Ključni problem je v dejstvu, da večina storilcev ostane tako ali drugače nekazno­vanih, pri tem pa je bistvo problema v dolgotrajnih sodnih procesih. Praviloma se s koncem pokrivanja problema v medijih zaključi tudi sam proces in sodnega epiloga v veliki večini primerov ni. Kot problematična se kaže tudi slaba povezanost zasebnega sektorja s civilno družbo pri preprečevanju korupcije.  

Kljub naštetemu je kot uspeh potrebno izpostaviti vzpostavitev spletnega portala Supervizor, ki omogoča dostop do informacij o vseh finančnih transakcijah med javnim in zasebnim sektorjem.

Podjetja se morajo zavedati, da visoka integriteta in transparent­nost v poslovanju pomenita večjo konkurenčnost ter, da lahko z ničelno toleranco do korupcije ukrepajo že sama.

O finančnih transakcijah morajo poročati odprto in točno. To osebju podjetja, potrošnikom in investitorjem dokazuje, da so vpleteni v čist posel ter ustvarja okolje zaupanja, ki je najbolj dobičkonosno. Seveda pa podjetja potrebujejo tudi pošteno delovno okolje. Zato je treba zagotoviti, da država uveljavlja proti-korupcijske zakone.

V Transparency International smo razvili mnogo napotkov o učinkovitem razvijanju proti-korupcijskih strategij za podjetja in jih zbrali v poročilu Business Principles for Countering Bribery.