our values

PRAVIČNOST

O korupciji

Vas zanima kaj je korupcija ali pa se želite seznaniti s katerim izmed področij podrobno? Ponujamo odgovore na pereča vprašanja o korupciji in transparentnosti.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Kako do bolj transparentnih lokalnih volitev?

Transparency International Slovenia je pri nadzoru lokalnih volitev 2014 ugotovil več sistemskih pomanjkljivosti, ki vplivajo na potek in poštenost volilnih kampanj. Pristojni inšpektorat je izdal le eno kazen na podlagi 101 prijave, ki jim jo je posredoval TI Slovenia, nekatera občinska glasila so bila očitno izrabljena v predvolilne namene, župani so v letu volitev nadpovprečno zapravljali ter se izrazito pogosteje pojavljali na javnih prireditvah. Ob vsem tem obstoječi zakonodajni okvir ne omogoča sprotnega nadzora s strani nadzornih institucij in s strani civilne družbe. »Zaradi podobnih pojavov, ki smo jih odkrili na terenu in v veliki meri niso bili sankcionirani, smo pripravili trinajst priporočil, ki lahko bistveno izboljšajo stanje in demokratični standard. Priporočila slonijo na posvetovanjih in mednarodnih izkušnjah.« je povedala Živa Kavka Gobbo, vodja projekta Transparentnost lokalnih volitev v srednji in vzhodni Evropi. Priporočila so razdeljena v tri sklope: transparentnost, finančna preglednost kampanj ter učinkovito izvajanje sankcij.

Preberite več: Kako do bolj transparentnih lokalnih volitev?

Opis projekta

V okviru projekta bo društvo spremljalo potek predvolilnih aktivnosti na lokalni ravni v petih do sedmih občinah v Sloveniji. Namen je dvig ravni integritete in transparentnosti pri financiranju lokalnih političnih kampanj, z različnimi aktivnostmi na področju nadzora in monitoringa, raziskav in zagovorništva na nacionalni in mednarodni ravni. Cilj projekta je povečanje preglednosti volilnih kampanj na lokalnem nivoju in s tem povečanje zaupanja v lokalno politiko. 

Preberite več: Opis projekta