our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Politika in vlada

Mnogo ljudi najprej ob besedi korupcija pomisli na politike oz. politiko. A problem je globlji. Politiki so predvsem tisti, na katerih je odgovornost, da ustvarjajo sistem, ki bo razbremenjen korupcije. Tudi Komisija za preprečevanje korupcije v svojih letnih poročilih ugotavlja, da je problem v Sloveniji predvsem sistemske narave. V Transparency International Slovenia si prizadevamo vzpostaviti sistemski in stalen nadzor nad odločevalci, transparentnejši politični sistem ter okolje v katerem korupcija ne bo sprejemljiva. S politiko se ukvarjamo s tremi projekti, ki vsak razkriva svoje pomankljivosti političnega sistema.

Financiranje političnih strank

Financiranje političnih strank je pomembno področje, ki razkriva delovanje politikov samih in procesov, ki jih notranje ustvarjajo politične stranke. Dinamika financiranja in porabe denarja lahko razkriva nejavne povezave med političnimi strankami in zunanjimi subjekti. S tem se razkrivajo tudi podrobnosti o tem kdo vpliva na politične procese v državi ali pa kdo sodeluje pri delitvi javnih sredstev po prevzemu oblasti.

Namen projekta "Shining a light on money in politics" (projekt se je zaključil decembra 2014) je bilo spodbujanje visokih etičnih standardov in odgovornosti v politiki skozi obravnavanje tveganj korupcije na področju financiranja političnih strank in volilnih kampanj.

Transparency International Slovenija je izvedel postopke ocenjevanja in poglobljeno analizo stopnje preglednosti financiranja političnih strank in volilnih kampanj z uporabo dobro preizkušene metodologije CRINIS. CRINIS v latinskem jeziku pomeni "ray of light" oziroma žarek svetlobe. Analiza predstavlja podrobno diagnozo zakonodaje in njeno implementacijo v praksi. Na podlagi raziskave je bilo izdano nacionalno poročilo, ki bo pripravljeno z vklučitvijo širokega kroga zainteresiranih deležnikov. Cilj projekta je bilo povečati zaupanje javnosti v demokracijo in politične stranke skozi spodbujanje preglednosti in odgovornosti pri financiranju političnih strank in volilnih kampanj. Vse podrobnosti o raziskavi pa si lahko pogledate v poročilu (eng.).

Transparentnost lokalnih volitev v Srednji in Vzhodni Evropi

Projekt je logično nadaljevanje prej predstavljenega projekta, v okviru katerega društvo spremlja potek predvolilnih aktivnosti na lokalni ravni petih občin v Sloveniji. Namen je dvig ravni integritete in transparentnosti pri financiranju lokalnih političnih kampanj, z različnimi aktivnostmi na področju nadzora in monitoringa, raziskav in zagovorništva na nacionalni in mednarodni ravni. Cilj projekta je povečanje preglednosti volilnih kampanj na lokalnem nivoju in s tem povečanje zaupanja v lokalno politiko. Transparency International Slovenia je izvajalo monitoring lokalnih volitev in predvolilne kampanje v izbranih občinah ter s tem preverjalo finančno poslovanje kandidatov in list. V projektu sodelujeta tudi organizaciji s Slovaške in Poljske, ki bosta prav tako izvajali nadzor lokalnih volitev v njunih državah. Po opravljenem monitoringu bodo vse tri organizacije izvedle analizo zbranih podatkov in izdelale poročilo v obliki primerjalne analize o stanju financiranja strank na lokalnem nivoju v vseh treh državah. Transparency International Slovenia bo na podlagi izsledkov analize predlagal izboljšanje zakonodaje in prakse na tem področju.

Odkrivanje lobiranja

Cilj naših aktivnosti na področju lobiranja je osvetljevanje prej slabo raziskane dejavosti lobiranja. S tem želimo razkriti tudi šibke točke v sistemu, kjer zunanji subjekti želijo vplivati na odločevalce, največkrat politike. Več si lahko preberete v poročilu (eng., mednarodno poročilo).

O politiki kot delu Nacionalnega sistema integritete pa si lahko preberete tudi v poročilu.