our values

PRAVIČNOST

O korupciji

Vas zanima kaj je korupcija ali pa se želite seznaniti s katerim izmed področij podrobno? Ponujamo odgovore na pereča vprašanja o korupciji in transparentnosti.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Stiki z odločevalci

TI Slovenia z željo po vzpostavitvi dobre prakse na področju transparentnosti NVO objavlja seznam stikov z odločevalci skupaj s pripadajočimi podatki o stiku. S tem želimo stigmatizirano področje približati širši javnosti in pokazati, da so stiki z odločevalci temelj demokracije in participacije državljanov v procesih odločanja v kolikor potekajo v skladu s pravili in transparentno. Obenem s tem seznamom dodatno predstavljamo naše dnevne aktivnosti širši javnosti. Pri zapisanih stikih ni nujno, da gre za lobistične stike po definiciji iz ZIntPK temveč za širšo definicijo stikov s katerimi vplivamo na javne politike. Za obdelavo podatkov in seznam za daljše obdobje lahko dostopate do xls datoteke, ki vključujejo tudi kraj sestanka (oz. način komunikacije, če gre za telefon ali email) in številko PU organa. Zadnjič osveženo 12.01.2017.

Datum stika Institucija/Organ Prisoten TIS Odločevalec Odločevalec Odločevalec Odločevalec Namen sestanka, tema pogovora
30.12.2016 Ministrstvo za pravosodje Vid Doria mag. Goran Klemenčič       Oddani komentarji na Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
22.11.2016 Gimnazije, srednje šole, Ministrstvo za  Vid Doria Ravnatelji gimnazij in srednjih šol       Predstavitev projekta Erasmus+ o izobraževanju dijakov in profesorjev (Dnevi ravnateljev organizirani s strani Zavoda za šolstvo)
14.11.2016 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Vid Doria Andreja Barle Lakota       Vključitev tematike preprečevanja korupcije v učni načrt in sodelovanje na dnevih ravnateljev (dopis)
4.11.2016 Šolski center Ljubljana Vid Doria Nives Počkar       Predstavitev projekta Erasmus+ o izobraževanju dijakov in profesorjev
25.10.2016 Vlada RS Vid Doria, Elena Panfilova Tadej Slapnik       Vzpostavitev učinkovitejšega sistema za preprečevanje korupcije v Sloveniji in sodelovanje z nevladnimi orgnaizacijami
25.10.2016 Komisija za preprečevanje korupcije Vid Doria, Elena Panfilova Boris Štefanec dr. Jure Škrbec     Vzpostavitev učinkovitejšega sistema za preprečevanje korupcije v Sloveniji in sodelovanje z nevladnimi orgnaizacijami
25.10.2016 Državni zbor RS Vid Doria, Elena Panfilova, Simona Habič dr. Milan Brglez       Sprejetje kodeksa etike DZ
25.10.2016 Ministrstvo za javno upravo Vid Doria, Elena Panfilova, Simona Habič Boris Koprivnikar Mateja Prešeren     Vzpostavitev učinkovitejšega sistema za preprečevanje korupcije v Sloveniji in sodelovanje z nevladnimi orgnaizacijami
17.10.2016 Ministrstvo za pravosodje Vid Doria mag. Goran Klemenčič       Sprejemanje Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (telefonski pogovor)
11.10.2016 Ministrstvo za pravosodje Vid Doria mag. Goran Klemenčič Darko Stare     Sprejemanje Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
2.2.2016 Ministrstvo za javno upravo Mateja Prešeren         Financiranje NVO s področja demokracije in vladavine prava 
24.11.2015 Komisija za preprečevanje korupcije Igor Lamberger Anja Perc       Zakonska ureditev področja lobiranja v noveli ZIntPK
24.11.2015 Ministrstvo za javno upravo Vid Doria in Sebastijan Peterka Janko Burgar Mateja Prešern Natalija Drnovšek   Zakonska ureditev področja lobiranja v noveli ZIntPK
17.11.2015 Nepovezani poslanec Vid Doria Marjan Jarkovič       Financiranje NVO s področja demokracije in vladavine prava 
9.11.2015 Poslanska skupina SMC Vid Doria Jelena Milovanovič       Financiranje NVO s področja demokracije in vladavine prava 
9.11.2015 Poslanska skupina DeSUS Vid Doria Romana Prunk       Financiranje NVO s področja demokracije in vladavine prava 
9.11.2015 Nepovezani poslanec Vid Doria Marjan Jarkovič       Financiranje NVO s področja demokracije in vladavine prava 
4.11.2015 Informacijski pooblaščenec Vid Doria Kristina Kotnik Šumah       Udeležba dijakov na študijskem predavanju
4.11.2015 Komisija za preprečevanje korupcije Živa Gobbo Vita Habjan       Udeležba dijakov na študijskem predavanju
4.11.2015 Računsko sodišče Vid Doria Jorg Kristijan Petrovič       Udeležba dijakov na študijskem predavanju
4.11.2015 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Vid Doria Andreja Berle Lakota       Vključitev metodologije v učni načrt
3.11.2015 Poslanska skupina SD Vid Doria Bojana Muršič Nemec Matjaž     Financiranje NVO s področja demorkacije in vladavine prava in sprejem etičnega kodeksa
29.10.2015 Poslanska skupina SD Vid Doria Janja Bregar       Prošnja za sestanek - financiranje NVO s področja demorkacije in vladavine prava
19.10.2015 Poslanska skupina SMC Vid Doria Člani poslanske skupine SMC       Financiranje NVO s področja demorkacije in vladavine prava
9.10.2015 Poslanska skupina SMC Vid Doria Jelena Milovanovič       Prošnja za sestanek - financiranje NVO s področja demorkacije in vladavine prava
28.9.2015 Ministrstvo za javno upravo Vid Doria Renato Golob Mateja Prešern Matija Kodra Mojca Gregorčič Predstavitev platforme zakonodajni monitor in možnost sodelovaja
23.9.2015 Ministrstvo za javno upravo Vid Doria Boris Koprivnikar       Financiranje NVO s področja demorkacije in vladavine prava
23.9.2015 Vlada RS Vid Doria Miro Cerar       Financiranje NVO s področja demorkacije in vladavine prava
18.9.2015 Upravna akademija Vid Doria Irena Androjna       Vključitev delavnice v program