our values

PRAVIČNOST

TI Slovenia

Izvajamo projekte in druge aktivnosti, ki prispevajo k boju proti korupciji, večajo transparentnost javnega delovanja ter krepijo integriteto pomembnih subjektov v družbi. Odzivamo se na aktualno dogajanje. Poročamo javnosti o lastnem delovanju. Spoznaj nas.

Pravno svetovanje

logo spregovori pagemodule

Ste bili priča korupciji ali zanjo veste? Ste žrtev povračilnih ukrepov, ker ste na nepravilnosti opozarjali? V okviru projekta Spregovori izvajamo brezplačno pravno svetovanje in informiranje.

Podpri

Želite prispevati k boju proti korupciji? Včlanite se, donirajte, namenite nam del dohodnine ali kako drugače pomagajte društvu pri delovanju. Vsak prispevek šteje!

Izobraževanje

Izobrazba je osnovna človekova pravica in glavna gonilna sila človeškega razvoja. Korupcija omejuje dostop do kvalitetne izobrazbe ter ovira doseganje širših razvojnih ciljev, zato so strožji predpisi in nadzor bistvenega pomena.

Krepi osebno integriteto in oblikuje našo družbo. Ker v povprečju zavzema slabo tretjino državnega proračuna, predstavlja tveganje za korupcijo na različnih nivojih. Stroški korupcije so visoki; učilnice so prenatrpane, šolska oprema zastarela, zgradbe dotrajane. Izobraževalne institucije prodajajo vpisna mesta in prirejajo razpise za nakup šolskih sredstev, učitelji in profesorji se zaposlujejo preko družinskih poznanstev in brez ustreznih kvalifikacij, dobre ocene ter akademske nazive je možno kupiti, vlada in privatni sektor pa vplivata na raziskovalne načrte visokošolskih zavodov, kar lahko omaje zanesljivost rezultatov raziskav.

Končni rezultat je omejen dostop do izobrazbe in slabša kvaliteta le-te, hkrati pa korupcija skozi tak izobraževalni sistem postaja družbeno sprejemljiva. V Sloveniji so bili v zadnjih letih zloglasni predvsem primeri kupovanj diplomskih in magistrskih nalog ter nepravilnosti pri javnih naročanjih šol in fakultet. Da bi take zlorabe v prihodnosti preprečili, so, poleg nadzora nad porabo sredstev, v izobraževalnem sistemu ključni tudi zaupni kanali pritožb, saj omogočajo prijavo zlorab brez strahu pred povračilnimi ukrepi. Korupcijo preprečujejo tudi redni inšpekcijski pregledi.

V Transparency International se zadevamo, da sta korupcija in slabo upravljanje glavni oviri za uresničevanje pravice do izobraževanja in za dosego širših razvojnih ciljev. The Global Corruption Report: Education vsebuje več kot 70 člankov strokovnjakov na področju korupcije in izobraževanja.

Poročilo Medijska sfera: Interupcija korupcije

UNDP Report