our values

PRAVIČNOST

Ugotovitvam mednarodnih ocenjevalcev morajo slediti ustrezni ukrepi

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) pozdravlja najnovejše poročilo MONEYVAL, skupine strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, za Slovenijo. Poročilo izpostavlja nekaj pomembnih pomanjkljivosti. Pričakujemo, da bosta Ministrstvo za finance ter Urad za preprečevanje pranja denarja pripravila niz podrobnih ukrepov, ki bodo naslavljali izpostavljene pomanjkljivosti. Poročilo je priložnost za celovito ukrepanje. Pri ukrepih bodo morale sodelovati tudi druge pomembne institucije, saj poročilo denimo izpostavlja pomanjkanje potrebnega znanja pri preiskovalcih, tožilcih in sodnikih, ki krni odkrivanje in pregon pranja denarja. Predvsem skrbi nizko število preiskav in obsodb, ki se ne sklada s številom preiskav predhodnih kaznivih dejanj.
TI Slovenia izpostavlja priporočili po potrebni usposobljenosti nekaterih bolj izpostavljenih panog, kot so denimo računovodje, davčni svetovalci, notarji ali odvetniki ter potrebo po večji transparentnosti dejanskega lastništva pravnih oseb. V TI Slovenia smo v lanskem poročilu Nevidni lastniki že izpostavili nujnost bolj celovitega usposabljanja nekaterih zavezancev po zakonu, saj so ti ključni za odkrivanje in prijavo sumljivih transakcij, a nimajo potrebnih znanj. Prav tako smo že večkrat poudarili, da Slovenija ni storila dovolj pri onemogočanju skrivanja dejanskega lastništva za slamnatimi lastniki, kar kriminalcem omogoča uporabo nelegalno pridobljenega premoženja. TI Slovenia poziva k pospešitvi aktivnosti za vzpostavitev registra dejanskega lastništva, saj še vedno ni sprejet niti potreben podzakonski akt zanj.
Poročilo izpostavlja tudi nekaj dobrih ugotovitev, kot je denimo dobro mednarodno sodelovanje slovenskih organov. TI Slovenia pozdravlja tovrstno dobro prakso in poziva k nadaljevanju in nadgradnji teh ravnanj, ki bi še bolj prispevale k učinkovitemu boju proti pranju denarja in z njim povezanih kaznivih dejanj.

Celotno poročilo MONEYVAL in povzetek sta na voljo na: http://www.coe.int/en/web/moneyval/-/moneyval-publishes-its-latest-report-on-sloven-1

Supported [in part] by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the Fiscal Governance Program of the Open Society Foundations.

NOVICE

podpri 

Naroči se na E-novice

* obvezno polje
 

Kontakt

Sedež:

Vožarski pot 12, Ljubljana

E-mail:

email

Telefon:
(+386) 01/320 73 25

Center za zagovorništvo,

informiranje in pravno svetovanje:
080 39 34

Twitter

TransparencySi Škoda, da vtis kvarijo nekatere naknadne "rešitve", ki niso dobre npr. neposreden vpliv politike na izbirni postope… https://t.co/UeC2jaQfei
8hreplyretweetfavorite
TransparencySi Novela ZintPK je sprejeta, za učinkovit boj proti korupciji pa bo moral biti to le prvi korak @AlmaSedlar https://t.co/Yjivp9c22T
8hreplyretweetfavorite